Let’s Do It – Milion sadnica za 1 dan

Svjesni značaja koje samo jedno drvo ima za svakog čovjeka, kao i činjenice da se drveće konstantno iskorištava kao sirovina ili polugotovi proizvod, što često dovodi do prevelike razlike između broja posječenih i posađenih stabala, svake godine smo kao tim davali doprinos sadnjom novih sadnica. Još od samog početka Let’s Do It-a u Bosni i Hercegovini, veliki broj volontera bio je dio  akcija  pošumljavanja širom naše zemlje. Svake godine, najveće finalne akcije organizovane su u oktobru, te su postale tradicionalno prepoznatljivo vrijeme okupljanja građana u cilju poboljšanja stanja životne sredine procesom pošumljavanja. Od 2013 do 2019 održano je ukupno 7 ovakvih akcija, a svake godine je rastao broj zainteresovanih volontera i samim tim posađenih sadnica. Pored godišnjih centralnih i najvećih akcija sadnje koje su okupljale i najveći broj volontera, održane su brojne manje akcije na različitim lokacijama. U konačnici ovaj broj iznosi 471,491 sadnice, što je već zavidan broj, ali taj broj naravno konstantno raste.
 • 27.08.2013. – sinhronizirano u jednom danu, širom BiH;
 • 25.10.2014. – sinhronizirano u jednom danu, širom BiH;
 • 24.10.2015. – u više od 50 općina;
 • 26.10.2016. – sinhronizirano u jednom danu, širom BiH;
 • 28.10.2017. – 4730 sadnica, Veliko polje na Igmanu;
 • 20.10.2018. – 5000 sadnica jasena i bijelog bora, Bjelašnica;
 • 19.10.2019. – 6700 sadnica bijelog bora, Dejčići, Bjelašnica;
 • 17.10.2020. – 1000 sadnica bijelog bora, Dejčići;
 • 24.10.2020. – 9 000 sadnica; 
 • 11.04.2021. – 6 000 sadnica;
 • 16.10.2021. – 2 000 sadnica.