Lokalni timovi

Sarajevo

Let’s Do It tim u Sarajevu nastao je početkom 2012. godine kao tim koji pokreće “Let’s Do It” akcije čišćenja u Bosni i Hercegovini. Sve aktivnosti na teritoriji Kantona Sarajevo organizuju se pod rukovodstvom članova Udruženja građana „Ruke“, a ispunjavajući statutarnu odredbu ovog Udruženja, poticanje i razvijanje aktivnosti na očuvanju i održavanju čovjekove životne sredine u Bosni i Hercegovini. Od 2012. godine naš tim je organizovao osam terenskih akcija čišćenja pod nazivom “Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan” i sedam terenskih akcija sadnje drveća pod nazivom “Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan”. LDI tim Sarajevo koordiniše pomenutim akcijama na području cijelog Kantona Sarajevo te rukovodi akcijama na nivou cijele Bosne i Hercegovine. LDI tim u Sarajevu dijeli se na pod timove za partnere, medije, saradnju sa sponzorima i donatorima projekta. Početkom 2013. godine LDI tim pokrenuo je program ekoloških edukacija pod nazivom „LDI škola ekologije“, s ciljem edukacije osnovnoškolske i srednjoškolske populacije o značaju očuvanja životne sredine i okoliša. U dosadašnjim aktivnostima u program su bile uključene sve osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo, a tokom 2019. godine naš tim je uspješno realizovao edukativni kviz “Eko djeca” za učenike iz 32 osnovne škole u Sarajevu. Do 2020. godine je u različitim akcijama i aktivnostima u Kantonu Sarajevo učestvovalo preko 550 volontera koji su bili aktivni članovi tima, a pripremali su akcije čišćenja ilegalnih deponija otpada i akcije sadnje drveća. Danas LDI tim u Sarajevu broji 35 aktivnih volontera i volonterki koji pripremaju akcije u 2022. godini.

Bosanska Krupa

Let’s Do It tim- Čuvari okoliša, Bosanska Krupa
Čuvari Okoliša su neformalna grupa koja radi i djeluje na području grada Bosanska Krupa od 2018. godine. Ova grupa se okuplja i djeluje najmanje jednom mjesečno, unatoč obavezama svih volontera, tako su do sad imali na desetine akcija.
To su prvenstveno akcije skupljanja otpada i uklanjanje ilegalnih deponija, zatim slijedi sadnja pa uređivanje površina. Najčešće održavaju ulaze u Bosansku Krupu jer žele promovisati njihov grad tako da posjetioci znaju da ulaze u grad koji leži na dvije rijeke, koji ima prirodu kakvu je teško u ovom vremenu naći.
“Naša najveća motivacija su naši najmlađi Čuvari, koji su učestvovali na skoro svim akcijama i koji su često i sami inicijatori akcija čišćenja u školama ili u komšiluku. Zbog takve djece, koja shvataju da Zemlju treba čuvati i za iduće generacije, mi ne odustajemo i nastavljamo se boriti za čistu i zdraviju životnu sredinu”, poručuju Čuvari okoliša.
U suradnji sa Let’s Do It timom u BiH, Čuvari okoliša su učestvovali u akcijama “Milion sadnica za jedan dan” 2020te godine, 2021. godine obilježili su Svjetski dan čišćenja i akciju pošumljavanja Milion sadnica za jedan dan, i u 2022. učestvovali su u kampanji “Šta ima, šta se sadi?”.
Više o njima pogledajte ovdje:
Facebook
Instagram

Brčko

Let’s Do It tim – Klub ljubitelja prirode Brčko, Brčko
“Klub ljubitelja prirode Brčko” je udruženje osnovano augusta 2017.godine u Brčkom. Počeli su sa aktivnostima na pomaganju napuštenim životinjama i udomljavanju, kao i sterilisanju kroz program Dogs Trust. Na pomenute aktivnosti nadovezalo se planinarenje i promocija prirodnih ljepota, posebno BiH, ali i okolnih zemalja, što je i danas najintenzivnija aktivnost, koja kontinuirano traje. Aktivnosti koje valja pomenuti jesu i baštovanstvo, sa posebnim akcentom na urbano vrtlarstvo, bolje reći koncept žardinjerskog uzgoja biljaka na terasama, sa željom da taj kontakt probudi ljude za dublje uranjanje u svijet baštovanstva.
Prva Let’s Do It akcija koju smo organizovali je akcija čišćenja u setembru 2021.godine, a nakon toga su sudjelovali smo u dvije akcije sadnje, prva u jesen 2021.godine i druga u proljeće 2022.
“Ideja nam je da sve što radimo doprinese prirodnijem sutra svih nas, pa smo se tako uključili i u aktivno promovisanje smanjenja otpada, komostiranja, te čuvanja gradskog biodiverziteta, sa akcentom na biodiverzitet koji je karakterističan za rijeku Savu, kao rijeku na kojoj Brčko leži”.
Priča oko raznolikog biljnog i životinjskog svijeta oko rijeke Save usmjenerena je prije svega na ptice vodenih staništa, ali se ova ekipa aktivno bavi zaštitom sova malih ušara, kao jednog od velikih pomagača u uslovima deratizacije.
Iz Kluba ljubitelja prirode Brčko ističu da im motivacija rad sa djecom i želja za kreiranjem prirodnijeg sutra svih nas, a samim tim smatraju da će mlađim naraštajima pružiti šansu da odrastaju u prirodnijem okruženju, što će ih učiniti boljim ljudima.
Više o njihovom radu pogledajte ovdje:
Facebook

Doboj

Let’s Do It tim Doboj – Udruženje građana Centar za razvoj civilnog društva u BiH

Udruženje građana CRCDBIH iz Doboja je registrovan 2012. godine u Ministarstvu Pravde BiH. Jedan od ciljeva i djelatnosti udruženja je zaštita životne sredine. Do sada je udruženje realizovalo nekoliko projekata u partnerstvu sa drugim udruženjima sa područja grada Doboja i susjednih općina Doboj Istok i Gračanica.

Posebno su značajni projekti; Uključivanje građana u prioritete od značaja za okolišni razvoj, Mapiranje i uklanjanje divljih deponija na području općine Doboj istok i Gračanica, Kulturom za zdravu i čistu općinu Doboj Istok, Uređenja izletišta Gaj, itd. Trenutno se u partnerstvu sa UG OKC LIPE Doboj Istok i JKP ČISTO Doboj Istok realizuje projekat pod nazivom; „Prevencije nelegalnog odlaganja i uklanjanja otpada na području općine Doboj Istok“, financijski podržan od strane Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša TK. Nadalje pokrenuta je “Inicijativa za zaštitu obradivih površina u dolini rijeke Spreče od plavnog vala“ . U saradnji sa MZ Stanić Rijeka je priprema projekta uređenje i pošumljavanje dijelova MZ pod nazivom „Brda„ koji se planira finansirati iz dijela budžeta općine Doboj Istok i vlade TK. Naši članovi nastupaju i kao grupa građana tako se u gradu Doboju okupljaju i ukazuju na nelegalnu eksploataciju šljunka iz rijeke Bosne i javno su tražili da se ukloni Heksan iz Kotorskog.

Sve naše aktivnosti se zajednički realizuju u saradnji sa drugim udruženjima, tako i najveće volonterske akcije Let’s Do It, – očistimo zemlju za jedan dan za 2021. i 2022 godine, organizovane su zajedno sa udruženjima/koalicijama grada Doboja ( Koalicija osoba sa invaliditetom regije Doboj i Koalicija Tolerantno pozitivno) iz općine Doboj Istok ( Omladinski kulturni centar LIPE, Udruženje penzionera i Omladinski šahovski klub) iz grada Gračanica ( Radio Klub Gračanica).

Kontakt informacije:
Facebook

Donji Vakuf

Let’s Do It tim – Udruženje građana Sokolica, Donji Vakuf
Udruženje građana Sokolica registrovalo se  početkom 2021. godine, s tim da smo kao neformalna grupa žena djelovale i prije same registracije Udruženja. Naša okupljanja se organizuju u skladu sa aktivnostima koje provodimo, s tim da u svakom momentu imamo otvorenih projekata na kojima intenzivno radimo. Naše aktivnosti su usmjerene na društveno korisni rad naše lokalne zajednice, na rad i druženje sa djecom, ekološke akcije za očuvanje i njegovanje naše životne sredine, te humanitarni rad sa socijalno ugroženim stanovništvom. Naša najveća motivacija su djeca, te želja da doprinesemo što više našem okruženju i lokalnoj zajednici. Do sada smo imali par lijepih akcija i saradnji sa Let’s Do It, radili smo akciju za Dan planete Zemlje u okviru projekta “Učinimo svoju zemlju još ljepšom”, te povodom Svjetskog dana šuma Let’s Do It BiH u saradnji sa Coca Cola Fondacijom u Donjem Vakufu smo tom prilikom posadili 35 novih sadnica.
Kontakt informacije:
ugsokolica@gmail.com

Konjic

Let’s Do It tim – Neretvica – Pusti me da tečem, Konjic

Pokret “Neretvica – Pusti me da tečem”, nastao kao odgovor na pokušaje JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine da izgradi čak 15 malih hidroelektrana na rijeci Neretvici (općina Konjic), te aktivno djeluje od februara 2020. godine. Članovi i simpatizeri ovog pokreta okupljaju se najmanje na mjesečnom nivou kako bi realizovali niz različitih tipova aktivnosti.

Ova ekipa provodi različite aktivnosti usmjerene na borbu protiv realizacije spomenutog ekocidnog projekta, koje se odnose na tri segmenta: fizički (organiziranje protestni skupova i uređenje kupališta na Neretvici-”15 kupališta umjesto 15 mHE, akcije čišćenja obala rijeke i divljih deponija u naseljenim mjestima naše lokalne zajednice, akcije pošumljavanja i sl.), pravni (pravni tim pokreta “Neretvica – Pusti me da tečem” sastoji se od dvije pravnice i tri advokata, koji su u prethodnih mjesecima ostvarili niz značajnih uspjeha i dokazali da su procese ishodovanja dozvola za izgradnju mHE na Neretvici pratile različite neregularnosti i mutne radnje) i PR segment.

U saradnji s Let’s Do It BiH i partnerim, pokret “Neretvica – Pusti me da tečem” organizovao je akciju čišćenja obala Neretvice i sanaciju dvije divlje deponije u blizini naseljenog mjesta Jasenik te akciju pošumljavanja lokaliteta Viljak, kada smo zasadili oko 1 000 sadnica različitih vrsta drveća.

“Vodi nas i motiviše želja da rijeku Neretvicu, uz koju smo odrasli te na kojoj smo naučili plivati i doživjeli neke od najljepših životnih trenutaka, ostavimo generacijama koje dolaze. Ovaj prirordni biser, koji je žila kucavica doline Neretvice, prostora koji zauzima trećinu općine Konjic, smo posudili od naših potomaka”, ističu iz pokreta “Neretvica – Pusti me da tečem”.

Više na:
Facebook

Kozarac

Let’s Do It tim – Kozarac – Mreža mladih “Medžlisa Islamske zajednice”

Mreža mladih “Medžlisa Islamske zajednice” Kozarac je udruženje mladih zasnovano na slobodnom povezivanju i udruživanju omladine, usmjerenom ka educiranju mladih, ostvarivanju zajedničkih ciljeva i ideja i realizaciji mnogih zajedničkih projekata za dobrobit zajednice.

Mreža mladih MIZ Kozarac organizira edukativne i stručne radionice te daje mogućnost i priliku da mladi sami osmisle kako će izgledati aktivnost za njih, ali i općenito vjerski život u njihovim džematima.

Vrlo rado smo učesnici i u ekološkim akcijama za očuvanje naše lijepe prirode, koje u saradnji sa našim džematlijama uspješno realizujemo.

Također, smo u saradnji sa LET’S DO IT timom u BiH učestvovali u akcijama “Milion sadnica za jedan dan” 2020. godine i “Očistimo Zemlju za jedan dan” 2020 i 2021. godine.

Ponosni smo što brojimo oko 60 aktivnih članova na području Kozarca.

Puračić

Let’s Do It tim-KUD Puračić, Puračić

Kulturno-umjetničko društvo Puračić iz Puračića na ekološkom planu djeluje od 2010. godine, te su ekološku kulturu i kulturu življenja uvrstili u priroritetne zadatke u njihovom radu. Okupljanje članova događa se najmanje jednom sedmično, a u prosjeku godišnje imaju od 40-60 aktivnosti.

Do sada su radili na akcijama čišćenja površina kontaminiranih sa smećem i otpadom, uređenje prostora u njihovim sredinama, akcijama sadnje i sl. Neke od važnih akcija na kojima su radili je: relitaliziranje starog Delalića Bunara u Puračiću; 2013-2014. su realizovali 65 volonterskih akcija čišćenja i uređenja izletišta Ljuštak u Puračiću gdje su prostor od preko 7.000 m2 očistili od smeća i šikare i uredili u prelijep park prirode i zasadili preko 650 sadnica raznovrstnog bilja uz angažman 967 volontera; 10 godina u kontinuitetu realiziraju  akcije predramazanskog čišćenja mezarja Barice u Puračiću; uredili su prostor ispred Doma KUlture u Puračiću i mnoge druge.

“Najveća motivacija za rad  je želja da živimo u ljepšem prirodnom ambijentu i da mlade ekološki osvijestimo da ukoliko ne vrše zagađenje biće lakše i održavanje prostora”, motivacija je ove vrijedne grupe.

KUD Puračić je pobjednik EKO IZAZOVA 2020-2021 u kategoriji NVO i kompanija i učestvovali su u akcijama “Očistimo zemlju za jedan dan” 2014 i 2015, Svjetski dan čišćenja 2021, te u akciji sadnje i pošumljavanja 2022.

Više o njihovom radu možete pogledati ovdje:
Web
YouTube
Facebook

Srebrenica

Let’s Do It tim- MFS-EMMAUS, Srebrenica

Udruženje “HO Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS” (MFS-EMMAUS), je domaća, nevladina humanitarna organizacija osnovana 1999. godine sa ciljem pružanja pomoći svim ugroženim kategorijama stanovništva kojima je ta pomoć potrebna. Sa preko 250 uposlenih, preko 50 aktivnih
volontera i mrežom ureda u Doboj Istoku, Sarajevu, Srebrenici, Velikoj Kladuši i Mostaru, MFS-EMMAUS djeluje na cijelom teritoriju BiH i predstavlja jednu od najvećih samoodrživih NVO-a u zemlji i šire.

Volonterski tim organizacije postoji od samih početaka djelovanja. Zasigurno najpopularnija i najstarija aktivnost volontera je Omladinski radni kamp u Potočarima-Srebrenica koji već 16 godina kontinuiranog održavanja predstavlja svojevrsni brend Srebrenice.
MFS-EMMAUS je dio Let’s do it pokreta od samog početka, već nekih desetak godina i u početku su bili zaduženi prvenstveno za regiju Doboj-Istoka i Gračanice. U zadnje dvije godine njihove aktivnosti kroz Let’s do It su proširili i na Srebrenicu te su sada najviše zaduženi za tu regiju.
“Saradnja na ovom globalnom projektu, kao i svi angažmani na istom za sve volontere predstavljaju veliku radost i ponos. Primijetili smo da konkretni rezultati svega što radimo kroz Let’s do it projekat se odražavaju na pojačanu zainteresiranost volontera za volontiranjem, kao i na veću ekološku svijest kako volontera tako i lokalne zajednice u kojoj djelujemo. Hvala Let’s do it ekipi što su prepoznali našu grupicu volontera kao pouzdanog partnera i što zajedno činimo našu domovinu ljepšom i urednijom”, poručuju iz MFS-EMMAUS.

Više o MFS-EMMAUS:
Web
Facebook
Instagram

Šibošnica

Let’s Do It tim-Sva mi djeca škole u Šibošnici, Šibošnica

Neformalna grupa “Sva mi djeca škole u Šibošnici” osnovana je prije 4 godine i okuplja se zvanično jednom godisnje. Također, dio članova se okuplja na zajedničkim aktivnostima koje organiziraju sami ili u okviru nekog projekta, kao na primjer učešće u akcijama Eko tima i Let’s Do It BiH tima.

Aktivnosti koje ova grupa radi su uglavnom vezane za školu i školsko dvorište, kao i druge lokacije naprimjer Partizanski spomenik i slično. Cilj rada je osposobiti  javne površine za korištenje, s obzirom da su članovi ove grupe uglavnom bivši đaci škole koji žele omogućiti bolju budućnost djece u Šibošnici.

“Najveća motivacija za rad je  ljubav prema kraju u kojem smo odrastali, kao i ljubav prema prirodi. Naše akcije su u eko duhu i nastoje prenijeti iste na mlađe generacije, što nam je glavni cilj djelovanja”, ističu iz ove neformalne grupe.

Grupa “Sva mi djeca škole u Šibošnici” učestvovali su u brojnim Let’s Do It BiH aktivnostima.

Više o aktivnostima na:
Facebook

Teočak

Let’s Do It tim -Teočak – Koalicija za borbu protiv mržnje „Društvo bez predrasuda“

Koalicija za borbu protiv mržnje „Društvo bez predrasuda“  Teočak  okuplja nevladine organizacije, sportske kolektive, odgojno-obrazovne institucije, predstavnike vjerskih zajednica i medija iz dva BH entiteta i pet opština/općina , tri iz FBiH: Teočak, Sapna , Čelić i dvije iz RS: Lopare i Ugljevik.

Od 2013.godine  radi i djeluje baveći se:

– Promocijom  pozitivnih primjera u lokalnim sredinama
– Razbijanjem sreteotipa i predrasuda koji mogu dovesti do mržnje i nasilja
– Obukom o aktivizmu mladih na društvenim mrežama i razvoju kontra-narativa mržnji i ekstremizmu
-Učenjem o različitostima – različitosti obogaćuju, a ne uništavaju vlastiti identitet
– Razvijanjem empatije kod mladih prema osobama sa invaliditetom;
– Promjenom društvenog stava prema onima koji se na bilo koji način razikuju od većine
– Izgradnjom osjećaja doprinosa društvenoj zajednici , očuvanjem društvenog dobra i razvojem ekološke svijesti

U proteklom periodu organizovali su na stotine različitih akcija , edukacija , mirovnih kampova od kojih bismo posebno izdvojili mapiranje biciklističke staze Via Majevica dužine 82 kilometra sa posebnim akcentom na zaštitu prirodnih ljepota i kulturno-historijskih spomenika.Namjera im je Majevicu predstaviti kao turističku destinaciju.Zajedničkim snagama uredili su lokaciju na obalama jezera Sniježnica – Omladinski park tolerancije zahvaljujući Eko izazovu.

U suradnji sa Let’s Do It timom u BiH su učestvovali u akcijama “Milion sadnica za jedan dan” 2020te godine, 2021. godine obilježili su Svjetski dan čišćenja .

Mladi članovi i članice su najveći resurs Koalicije jer pokreću, motivišu, ujedinjavaju i sanjaju bolje dane za našu zemlju. Njihovo djelovanje na mikro nivou  je najbitnije, jer vraćaju prave vrijednosti u svoje gradove, naselja i ulice, svojim djelovanjem grade mir i bolje uslove života za sve, daju nadu i pokreću bitne promjene u svojim zajednicama.

Tuzla

Let’s Do It tim – Tuzla, Tuzla

Od samog početka postojanja i djelovanja projekta na teritoriji Bosne i Hercegovine (2012.g.), Grad Tuzla uzima učešće u svim aktivnostima. Lokalni tim Tuzla je do sada organizovao ukupno deset terenskih akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada („Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan“) i devet terenskih akcija sadnje drveća („Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan“).

U navedenim aktivnostima, od 2012. godine pa sve do danas, u Gradu Tuzla, učešće je uzelo 9.250 učesnika, koji su zajedničkim snagama očistili 370 tona otpada i zasadili 6.600 sadnica raznih vrsta drveća.

Od 2013. godine, na inicijativu članova Organizacionog odbora „Let’s Do It Tuzla“, pokrenut je program ekoloških edukacija pod nazivom „Mala škola ekologije“, s ciljem edukacije osnovnoškolske i srednjoškolske populacije o značaju očuvanja životne sredine i okoliša. Aktivnostima su obuhvaćeni i mališani iz tuzlanskih predškolskih ustanova. Za 9 godina svoga djelovanja, „Mala škola ekologije“ posjetila je sve tuzlanske osnovne i srednje škole (38), održavši ukupno 239 jedinstvenih prezentacija. Na navedenim edukacijama obuhvaćeno je preko 9.300 učenika. Ovim činom “Mala škola ekologije“ potvrdila je epitet najmasovnijeg ekološkog edukacijskog programa ovog tipa na području cijele Bosne i Hercegovine.

Njihove aktivnosti možete pogledati ovdje:
Web
Facebook
Instagram

Žepče

Let’s Do It tim Žepče – Udruženje žena “NAR’IN” Žepče, Žepče

Udruženje žena “NAR’IN” Žepče je registrovano 2021.godine, a prvenstveno kao otpor pasivnosti žena u ruralnim područjima općine Žepče, a i šire. Svoj rad smo usmjerile u organizaciju humanitarnih aktivnosti s ciljem pružanja pomoći ranjivim i nemoćnim kategorijama društva. Aktivnosti smo proširile djelovanjem na polju kulture i umjetnosti tako da je naše udruženje bilo suizdavač slikovnice “Majmun Gari”- Maida Avdić kao i bojanke prazničnog karaktera čiji su autori učenice iz Ozmice, općina Žepče. Oformile smo biblioteku u Društvenom domu, Ozimica i privodimo kraju opremanje iste. Organizujemo edukativne radionice za djecu i mlade. Također, aktivne smo u zaštiti okoliša. Do sada smo uradile, skupa sa volonterima, pet akcija čišćenja u mjestu Ozimica, Žepče i planiramo proširiti dejstvo na okolna mjesta, a vremenom i šire. Posebno imponuje činjenica da je u akcijama veliki broj mladih volontera što budi nadu da će se svijest o važnosti zdravog okoliša poboljšavati u budućnosti.

U zadnjoj akciji čišćenja omladinski tim se imenovao NG “Ozimica”, a tim je bio partner našem udruženju.

U fazi pripreme je promotivni eko video spot kojim želimo poslati snažnu i jasnu poruku u javu:

– Čuvaj i štiti da bi zaštićen bio, jer priroda vraća šta joj se pruži. U njoj zakon pravde neprestano kruži!