LDI škola ekologije

Let’s Do It tim provodi niz aktivnosti u cilju razvijanja ekološke svijesti kod učenika osnovnih i srednjih škola. Od 2012. godine, kada je pokrenut projekat “Let’s Do It”, održane su mnogobrojne radionice kreativne reciklaže, ekološke prezentacije i druga interaktivna druženja sa djecom. Od 2013.g godine u Kantonu Sarajevo se realizuju edukativne prezentacije u osnovnim i srednjim školama kroz “Let’s Do It- školu ekologije”
Na prezentacijama se govori o važnosti očuvanja i zaštite životne sredine, voda, šuma i mnogobrojnim drugim ekološkim temama i sve to u cilju povećavanja ekološke svijesti i podsticanja razmišljanja mladih na ekološke teme kao bitan segment zdravog života i bućnosti čovječanstva.
Izuzetno smo ponosni na činjenicu da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prepoznaje važnost edukativnih i volonterskih aktivnosti koje realizujemo  i pruža nam podršku i saglasnost u radu sa školama.