Datum objave

Svjetski dan šuma 21. mart

U Bosni i Hercegovini,  kao i u mnogim drugim zemljama diljem svijeta Svjetski dan šuma obilježava se svake godine 21. marta kako bi se skrenula pažnja na važnost očuvanja šuma i šumskih ekosistema. Obilježavanje Svjetskog dana šuma započelo je 1971. godine na inicijativu Evropske poljoprivredne konfederacije.

Svjetski dan šuma i klimatske promjene često su povezani jer su šume ključne za regulaciju klime i smanjenje globalnih emisija stakleničkih plinova. Kroz proces fotosinteze šume  apsorbuju ugljikov dioksid  (CO2) iz atmosfere  i koriste ga za rast i razoj dok istovremeno oslabađaju kisik  što pomaže u smanjenju efekta staklenika i globalnog zagrijavanja, te je izuzetno bitno za procese disanja i zdravlja ljudi kao i  svih drugih živih bića.

Šume su ključne za očuvanje biološke raznolikosti, zaštitu tla i vode, te pružanje brojnih drugih ekoloških, ekonomskih i društvenih koristi.

U Bosni i Hercegovini  šume zauzimaju  56,7 % površine, plus dodatno oko 6 % su šumska zemljišta gola ili obrasla vegetacijom šibljaka.  Što predstavlja lijepu i pohvalnu cifru na koju trebamo biti ponosni i zahvalni  ali nažalost  ove šume su izložene svaki dan raznim izazovima i rizicima. Jedan od najvećih izazova je deforestacija  tj. uklanjanje šuma ili šumskih područja na većim površinama što ima širok spektar negativnih posljedica (narušavanje biodiverziteta, erozija tla, gubitak staništa, gubitak pitke vode), šumski požari, urbanizacija i sve veće potrebe za gradnjom  te prirodni uzroci poput bolesti i štetnika koji su nažalost sve učestaliji usljed klimatskih promjena i promjena temperatura  koje im pogoduju.

Nažalost  Federacija BiH  još uvijek nema jasno definisan zakon o zaštiti šuma i pravilnom gospodarenju  i upravljanju sa šumama   iako njenu površinu čine više od pola  upravo šume. Zato vas pozivamo da zajedno shvatimo važnost  naših šuma  i uključimo u aktivnosti koje mogu pomoći  očuvanju naših šuma i našeg zdravlja.

Kako bi ukazali na važnost šuma i potrebu za njihovim očuvanjem,  kroz razne projekte i akcije pošumljavanja volonoterskim radom  i lijepim druženjem zasadili smo 485716 sadnica drveća,  širom Bosne i Hercegovine i očistili  16370 tone otpada, koji se često nalazio i na šumskim područjima te narušavao izgled, očuvanje i zdravo funkcionisanje  šumskog  ekosistema.  (Ove podatke redovno  možete pratiti  na našoj stranici.) Kroz projekat ”Let’s Do It” obavili smo niz edukativnih radionica i predavanja  koje su imale za cilj podizanje svijesti  aktivno imamo ”Školu ekologije” i predavanja u srednjim i osnovnim školama kako bi pogotovo kod mladih naraštaja razvili svijest i ljubav prema pridodi i šumi.  Mi sa velikim entuzijazmom planiramo nove aktivnosti  i nove akcije pošumljavnja  i  čišćenja i pozivamo vas da redovno pratite naše aktivnosti na našoj stranici, te na društvenih popularnim mrežama  kako bi se i sami mogli uključiti volonterskim radom u naše akcije i doprinijeti očuvanja naših šuma i našeg zdravlja.

Tekst pripremila: Voloterka Merima Alajmović

Više
članaka